Absolventi v šk. roku 1956/1957, trieda IV.T2

spať na výber triedy
1. Brezovský Jozef
2. Décsi Ladislav
3. Gašpír Milan
4. Gregor Eduard
5. Gróf Kazimír
6. Húska Ivan
7. Kozlíková Ľubica
8. Krajčovič Štefan
9. Kubica František
10. Lovás Jozef
11. Malková Viera
12. Mihálik Alojz
13. Mikula Ľudovít
14. Móder Karol
15. Mráz Fedor
16. Múčka Ladislav
17. Ondruška Viliam
18. Orbán Ferdinand
19. Rákoczy Ivan
20. Richtárik Štefan
21. Ružička Jaroslav
22. Samuhel Vladimír
23. Schlesingerová Eugénia
24. Skyva Ľubomír
25. Sopfritš Karol
26. Stýček František
27. Svetlík Vendelín
28. Šimon Milan
29. Tóth Ladislav
30. Wessely Emil
31. Žitňanský Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním