Absolventi v šk. roku 1956/1957, trieda IV.T3

spať na výber triedy
1. Bonko Anton
2. Cajchan Miroslav
3. Lipov Ján
4. Gura Milan
5. Hladík Viktor
6. Janega Štefan
7. Koczorová Anna
8. Kostka Ľudovít
9. Kováč Juraj
10. Krajčovič Vojtech
11. Kucharovič Emil
12. Lacková Jitka
13. Matis Jozef
14. Medvecký Karol
15. Miletich Štefan
16. Naďovič Ján
17. Pavlík Ivan
18. Rosipal Roman
19. Šebők Ladislav
20. Ševčík František
21. Švasta Július
22. Tóth Jozef
23. Vajaji Stanislav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním