Absolventi v šk. roku 1956/1957, trieda IV.O1

spať na výber triedy
1. Amena Mikuláš
2. Baláž Igor Ján
3. Borszéky Aladár Ladislav
4. Doupovec Juraj
5. Dudík František
6. Frájová Alexandra
7. Gajar Cyril
8. Hadermayer Anton
9. Jogošová Viera
10. Kavický Milan
11. Klapuchová Jarmila
12. Kováčik Ján
13. Krivosudský Alexander
14. Lovecký Ondrej
15. Luknár Imrich
16. Malcev Vladimír
17. Németh Dezider
18. Pilárik Jozef
19. Píš Pavol
20. Prno Jozef
21. Rampášek Oto
22. Sedlák Eduard
23. Sprušanský Ján
24. Šimko Milan
25. Šutka Jozef
26. Vlčková Magda
27. Volár Viliam
28. Wittgruber Ján
29. Žemlička Dišan
30. Latkóczy Ladislav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním