Absolventi v šk. roku 1956/1957, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Adamčík Vladimír
2. Cifra Jaroslav
3. Drobúl Ján
4. Glasa Karol
5. Hencze Vojtech
6. Hűbner Karol
7. Kadlec Anton
8. Kalvaster Rudolf
9. Kolek Pavol
10. Kukliš Ladislav
11. Kusá Eva
12. Martínek Václav
13. Haybőhm Gustáv
14. Mikušovský Anton
15. Palacková Katarína
16. Petráš Mário
17. Polakovičová Antónia
18. Rubaninský Igor
19. Rumpel Marián
20. Sláma Jozef
21. Šantavý Pavol
22. Šeprák Vladimír
23. Tomášek Vladimír
24. Vitalošová Apolónia
25. Vyšný Jozef
26. Weiholdová Ľudmila
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním