Absolventi v šk. roku 1956/1957, trieda IV.O3

spať na výber triedy
1. Babinád Jozef
2. Baláž Milan
3. Beseda Eugen
4. Busch Augustín
5. Čatloš Ladislav
6. Ďuračka Ladislav
7. Horák Jozef
8. Ivanko Jozef
9. Jurča Karol
10. Kollár Kazimír
11. Král Dušan
12. Lelovský Julián
13. Michna Ladislav
14. Murgaš Jarolím
15. Nemček Miroslav
16. Novák Stanislav
17. Ondrejkovič Ján
18. Orolín Fridrich
19. Rehák Jozef
20. Richter Eduard
21. Šoška Imrich
22. Šomogyi Mária
23. Šuťak Arkadij
24. Vážny Rastislav
25. Vlček Milan
26. Volf Kamil
27. Vojáček Václav
28. Šmeringa Ivan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním