Absolventi v šk. roku 1959/1960, trieda IV.E1

spať na výber triedy
1. Banás Dušan
2. Bilačič Ján
3. Bittner Otto
4. Bradáč Ivan
5. Bušík Michal
6. Čaplár Vojtech
7. Dohňanský Ján
8. Fulka Július
9. Gajdošík Florian
10. Hauer Vojtech
11. Holbička Rudolf
12. Hrabovec Ladislav
13. Chlapík Ivan
14. Kalus Pavel
15. Kozánek Ivan
16. Králiček Ivan
17. Lovecký Pavol
18. Malinovský Igor
19. Masár Ladislav
20. Matula Karol
21. Maxián Ján
22. Morgenstein František
23. Nepšinský Vladimír
24. Petrová Mária
25. Rašla Pavol
26. Subally Dušan
27. Súkala František
28. Štefánek Jozef
29. Šturc Gustáv
30. Trsťanová Mária
31. Ukropec Augustín
32. Valach František
33. Vykydal Milan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním