Absolventi v šk. roku 1959/1960, trieda V.vE

spať na výber triedy
1. Filípek Michal
2. Hafič Jozef
3. Kinčík Vladimír
4. Kleimann Dezider
5. Konfala Ján
6. Mészáros Pavel
7. Obala František
8. Prochádzka Juraj
9. Rybár Jozef
10. Uhlár Jozef
11. Bruckner Július
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním