Triedy učiteľa Ing. Anton Barát

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S 1959/1960 Stavba elektrických strojov a prístrojov