Triedy učiteľa Ing. Gustáv Meliš

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.Ab 1959/1960 Stavba elektrických strojov a prístrojov