Triedy učiteľa Viliam Žabka

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.A k 2 1955/1956 Stavba elektrických strojov a prístrojov