Ročníky v šk. roku 2016/2017

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Jana Vargová Elektrotechnika
IV.B Mgr. Zuzana Bučková Elektrotechnika
IV.C PhDr. Oľga Sládková Elektrotechnika