Absolventi v šk. roku 1950/1951, trieda IV.ETr

spať na výber triedy
1. Černý Jozef
2. Dian Miroslav
3. Dobrotka Anton
4. Doležal Juraj
5. Dorniny Ján
6. Dúbravský Ondrej
7. Durgala Ivan
8. Gehér Kamil
9. Holý Anton
10. Hotový Karol
11. Horváth Karol
12. Jančovič Ján
13. Jankovič Jaroslav
14. Kalač Jaroslav
15. Karvaš Milan
16. Lacina František
17. Lubelan Miroslav
18. Majer Richard
19. Mazák Anton
20. Motlo Jozef
21. Nešpor Jaroslav
22. Pavelka Viliam
23. Polák Štefan
24. Podmarčík Eduard
25. Rakytiak Fedor
26. Richtárik Oliver
27. Rosuleg Miroslav
28. Roško František
29. Sliacky Ján
30. Sloboda Karol
31. Sokol Ján
32. Strekovič František
33. Šipický Zlatoň
34. Švárny Ján
35. Timko Dušan
36. Vacula Ernest
37. Vája Tomáš
38. Valach Viliam
39. Vaško Tibor
40. Znamenáček Otto
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním