Ročníky v šk. roku 1950/1951

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.ETr Ing. Štefan Ondrejíčka Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.e Viktor Šándor Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky