Absolventi v šk. roku 1950/1951, trieda IV.e

spať na výber triedy
1. Bendík Stanislav
2. Bohovič Štefan
3. Čársky Jozef
4. Čierny Dušan
5. Daubner Viliam
6. Dian Róbert
7. Drška Alojz
8. Hrdlička Jozef
9. Hritz Jozef
10. Kerata Jozef
11. Kosáč Ladislav
12. Kramara Ján
13. Metler Ján
14. Mitaľ Juraj
15. Móric Elemír
16. Mračko Jaroslav
17. Osuský Augustín
18. Predný Milan
19. Šipinka Miloš
20. Schlosár Ján
21. Štaudinger Karol
22. Uher Rudolf
23. Ukropec Imrich
24. Vitázek Ján
25. Žabka Jozef
26. Koutný Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním