Triedy učiteľa Viktor Šándor

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.e 1950/1951 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky