Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda IV.O1

spať na výber triedy
1. Bartovič Milan
2. Bernát Dušan
3. Bohuš Ján
4. Brečan Leopold
5. Drobný Vladimír
6. Fűlőp Ladislav
7. Gašparovič Rastislav
8. Hajach Peter
9. Hlinka František Andrej
10. Horváth Pavol
11. Jariabek Juraj
12. Kello Ivan
13. Kir Dušan
14. Klacík Jozef
15. Kleskeňová Miroslava
16. Klučková Soňa
17. Krička Ladislav
18. Kýška Rudolf
19. Lőffler Peter
20. Mancel Milan
21. Okáľ Bratislav
22. Pallayová Drahomíra
23. Párnický Pavol
24. Patlevič Tadeus
25. Pillaj Marián
26. Prouza Peter
27. Repka Alexander
28. Sroková Mária
29. Šafárik Milan
30. Šebík Ján
31. Učník Fedor
32. Útrata Jaroslav
33. Vranka Viktor
34. Wachsmanová Kristína
35. Žužič Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním