Ročníky v šk. roku 1963/1964

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S Ing. Anna Lacknerová Elektrické stroje a prístroje
IV.E1 Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.vE Ing. Milan Hanajík Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkE Ing. Pavol Nemec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkeE Ing. Ľubomír Puškár Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE Ing. Daniel Siváček Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE2 Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.O1 Ing. Ferdinand Suchoň Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 Ing. Milan Jurík Oznamovacia elektrotechnika
V.vO Bohumír Klekseň Oznamovacia elektrotechnika
III.AkO Ing. Ľubomír Puškár Oznamovacia elektrotechnika
V.eO Ing. Ľubomír Puškár Oznamovacia elektrotechnika
III.AkeO Ing. Milan Šujanský Oznamovacia elektrotechnika
II.AB Zbyněk Papánek Divadelná, osvetľovacia a zvuková technika