Triedy učiteľa Ing. Ferdinand Suchoň

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O 1960/1961 Oznamovacia elektrotechnika
IV.O1 1962/1963 Oznamovacia elektrotechnika
V.dO 1962/1963 Oznamovacia elektrotechnika
IV.O1 1963/1964 Oznamovacia elektrotechnika
III.AkdO 1964/1965 Oznamovacia elektrotechnika
V.eO 1969/1970 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia