Absolventi v šk. roku 1962/1963, trieda V.dO

spať na výber triedy
1. Aranyová Klára
2. Biskupič František
3. Botor Jaroslav
4. Hapl Ján
5. Kaplan Kamil
6. Kluka Jozef
7. Komorech Emil
8. Kopiar Ján
9. Kováč Ján
10. Kozičová Veronika
11. Lavo Július
12. Michalovič Ján
13. Miklošovič Emil
14. Sobihard Peter
15. Valenta Rudolf
16. Wiesmann Milan
17. Zálešák Milan
18. Barták Gustáv
19. Pitoňák Róbert
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním