Ročníky v šk. roku 1962/1963

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E1 Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 Ing. Milan Hanajík Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.vE Ing. Anna Lacknerová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eE Ing. Ján Mališ Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkeE Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.T Ing. František Tököly Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení
IV.O1 Ing. Ferdinand Suchoň Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 Ing. Milan Jurík Oznamovacia elektrotechnika
V.dO Ing. Ferdinand Suchoň Oznamovacia elektrotechnika
III.AkdO Ing. Jana Korytárová Oznamovacia elektrotechnika
II.Ab Dr. Štefan Tvrdý Divadelná, osvetľovacia a zvuková technika