Triedy učiteľa Ing. Anna Lacknerová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.vE 1962/1963 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S 1963/1964 Elektrické stroje a prístroje