Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda IV.S

spať na výber triedy
1. Baksa Augustín
2. Brezovský Ľubomír
3. Brziak Dušan
4. Bukovský Peter
5. Čmela Miloš
6. Drobný Peter
7. Dvorský Peter
8. Halmo Ivan
9. Horváth Štefan
10. Hűttner Ľudovít
11. Karell Miroslav
12. Klanduch František
13. Koščuš Milan
14. Kováčik Peter
15. Koža Jozef
16. Kramár Matej
17. Lachčina Vladimír
18. Mičiak Július
19. Miťko Ondrej
20. Morávek Ladislav
21. Navrátil Libor
22. Opálený Peter
23. Pessel Ivan
24. Polák Marián
25. Pušecová Zita
26. Rapant Ľubomír
27. Ružička Ján
28. Suchoň Marián
29. Šimon Ján
30. Uhlík Ľubomír
31. Vašek Bohuslav
32. Žiška Juraj
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním