Absolventi v šk. roku 1962/1963, trieda V.vE

spať na výber triedy
1. Babinec Lukáš
2. Bažalík Viliam
3. Bôbik Andrej
4. Faluš Rudolf
5. Géci Ľudovít
6. Gelinger František
7. Grožaj Ján
8. Jančula František
9. Kiš Ladislav
10. Klvač Pavol
11. Krúpa Štefan
12. Labašová Viera
13. Michálek Peter
14. Puškáč Jozef
15. Stádek Jozef
16. Sucha Ján
17. Šindler Vincent
18. Kaščák Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním