Triedy učiteľa Ing. František Tököly

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.Ak 1959/1960 Oznamovacia elektrotechnika
V.AKE 1960/1961 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.AK-DS-E 1960/1961 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.T 1962/1963 Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení
IV.O 1964/1965 Oznamovacia elektrotechnika
IV.S1 1966/1967 Stavba elektrických strojov a prístrojov
IV.S2 1967/1968 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky