Ročníky v šk. roku 1960/1961

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.AKE Ing. František Tököly Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.AK-DS-E Ing. František Tököly Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.T Ing. Alexander Skalina Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení
II.Ab Ing. Eduard Dedinský Elektrické stroje a prístroje
V.v Štefan Jurík Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení
IV.O Ing. Ferdinand Suchoň Oznamovacia elektrotechnika
IV.v.O Ing. Mileva Uhríková Oznamovacia elektrotechnika
V.d.Š Ing. Eduard Dedinský Oznamovacia elektrotechnika
II.AkO Ing. Milan Šujanský Oznamovacia elektrotechnika
II.AkdO Ing. MIlan Šujanský Oznamovacia elektrotechnika