Triedy učiteľa Ing. Eduard Dedinský

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 1954/1955 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE 1955/1956 Stavba elektrických strojov a prístrojov
V.vE 1956/1957 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 1959/1960 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.d.Š 1959/1960 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.Ab 1960/1961 Elektrické stroje a prístroje
V.d.Š 1960/1961 Oznamovacia elektrotechnika