Ročníky v šk. roku 1954/1955

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Alojz Lašek Stavba a prevádzka tepelných energetických zariadení
IV.C Viliam Hruškovič Stavba a prevádzka tepelných energetických zariadení
IV.D Ing. Jozef Cigán Stavba a prevádzka tepelných energetických zariadení
IV.B Ing. Eduard Dedinský Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E Ing. Jozef Kurtha Stavba elektrických strojov a prístrojov
IV.F Pavol Bielek Stavba elektrických strojov a prístrojov
IV.G Július Gombár Oznamovacia elektrotechnika
IV.H Gustáv Meliš Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky