Absolventi v šk. roku 1954/1955, trieda IV.A

spať na výber triedy
1. Augustin Marian
2. Gála Alexander
3. Habovský František
4. Hanečáková Gertrúda
5. Hulman Pavol
6. Chmelina Ján
7. Jamrich Michal
8. Janov Marcel
9. Karátsony Benjamín
10. Klimits Tibor
11. Lahvička Pavel
12. Macúš Jozef
13. Mečiarová Marta
14. Mikulovič Pavol
15. Motola Anton
16. Partl Jaroslav
17. Rondošová Libuša
18. Smrtník Ivan
19. Štiak Pavol
20. Švec Dušan
21. Tarkai Jozef
22. Urbanovský Bohumil
23. Varga František
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním