Triedy učiteľa Pavol Bielek

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.F 1954/1955 Stavba elektrických strojov a prístrojov