Triedy učiteľa Gustáv Meliš

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.H 1954/1955 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A 1955/1956 Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 1958/1959 Oznamovacia elektrotechnika