Ročníky v šk. roku 1958/1959

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E1 Ing. Ladislav Habiňák Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 Ing. Imrich Hrubiško Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E3 Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE Ing. Ladislav Habiňák Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.Ab Ing. Štefan Ondrejička Stavba elektrických strojov a prístrojov
IV.T Ing. Eugen Mihálik Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov
IV.V Ing. Ľudovít Luknár Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov
IV.O1 Ing. Rudolf Báž Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 Gustáv Meliš Oznamovacia elektrotechnika