Absolventi v šk. roku 1958/1959, trieda V.eE

spať na výber triedy
1. Babka Pavol
2. Bielik Jaroslav
3. Malina Alojz
4. Tarnoczy Ján
5. Maradík Štefan
6. Turan Štefan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním