Triedy učiteľa Ing. Ladislav Habiňák

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.T2 1956/1957 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov
IV.E1 1958/1959 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE 1958/1959 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie