Absolventi v šk. roku 1958/1959, trieda IV.E1

spať na výber triedy
1. Absolon František
2. Badiar Ivan
3. Baričič Jaroslav
4. Bartovič Zvonimír
5. Beňačka Cyril
6. Bilka Alojz
7. Cichra Jozef
8. Dizorzi Jaroslav
9. Feketeová Marcela
10. Havel Ivan
11. Herinek Ivan
12. Hinca Dušan
13. Hmeľár Juraj
14. Ház Anton
15. Hrabovský Attila
16. Chreňo Jakub
17. Jančo Pavol
18. Keszeli Alexander
19. Marušíč Július
20. Miklóš Ján
21. Mikuš Silvester
22. Novotný Štefan
23. Paganíková Sidónia
24. Radič Milan
25. Slezák Jozef
26. Smieško Martin
27. Šimková Eva
28. Šišovič Dušan
29. Vyleťal Ján
30. Zeithaml Gejza
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním