Triedy učiteľa Ing. Eugen Mihálik

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.T1 1956/1957 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov
IV.T 1958/1959 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov