Triedy učiteľa Ing. Imrich Hrubiško

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E2 1958/1959 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.O1 1965/1966 Oznamovacia elektrotechnika