Ročníky v šk. roku 1965/1966

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Július Hora Elektrické stroje a prístroje
V.vE Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE2 Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE1 Ing. Daniel Siváček Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkdE a V Ing. Jozef Cigán, Ing. Daniel SIváček Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E1 Ing. Jozef CIgán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.S2 Dr. Karol Záchej Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.M Bohumír Klekseň Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.O1 Ing. Imrich Hrubiško Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 Ing. Imrich Seress Oznamovacia elektrotechnika
II.Ab Ing. Milan Jurík Oznamovacia elektrotechnika
V.vO Ing. Milan Šujanský Oznamovacia elektrotechnika
III.AkdO Imrich Hrubiško Oznamovacia elektrotechnika