Absolventi v šk. roku 1965/1966, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Boršan Vladimír
2. Čapčík Dušan
3. Dekan Marián
4. Dobrovodský Gustáv
5. Dostál Borivoj
6. Dzunka Ján
7. Ebringer Ľubomír
8. Fleischer Štefan
9. Gazdík Anton
10. Herz Ondrej
11. Chudík Ján
12. Jurčacko Ľudovít
13. Kliment Vladimír
14. Kováčik Vladimír
15. Letko Jozef
16. Liška Anton
17. Lukáčik Jaroslav
18. Macko Ján
19. Móro Rudolf
20. Nevický Peter
21. Ondris Peter
22. Pavúk Milan
23. Polčín Dušan
24. Puma Ondrej
25. Smolárik Vít
26. Sobota Juraj
27. Šajdík Dušan
28. Štrbík Jozef
29. Talák Jozef
30. Tomašovič Tomáš
31. Vajda Milan
32. Végh František
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním