Triedy učiteľa Ing. Imrich Seress

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1965/1966 Oznamovacia elektrotechnika
V.dO 1966/1967 Oznamovacia elektrotechnika
V.vO 1966/1967 Oznamovacia elektrotechnika