Ročníky v šk. roku 1966/1967

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E1 Ing. Daniel Siváček Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E3 Ing. Roman Gáťa Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.M1 Ema Peitlová Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Eva Tomíšková Meracia a automatizačná technika
IV.S1 Ing. František Tököly Stavba elektrických strojov a prístrojov
IV.S2 Ing. Milan Hanajík Stavba elektrických strojov a prístrojov
V.vE Ing. Ľubomír Heinzl Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.dE Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkdE Veronika Valášková Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.O1 Ing. Ľudovít Keszegh Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 Ing. Július Hora Oznamovacia elektrotechnika
IV.O3 Dr. Štefan Tvrdý Oznamovacia elektrotechnika
V.dO Ing. Imrich Seress Oznamovacia elektrotechnika
V.vO Ing. Imrich Seress Oznamovacia elektrotechnika
III.AkdO Eva Tomíšková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky