Triedy učiteľa Ing. Ľubomír Heinzl

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.vE 1966/1967 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.vE 1967/1968 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie