Ročníky v šk. roku 1967/1968

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV. E1 Ing. Vladimír Pláteník Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E2 Ing. Július Hora Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E3 Ing.Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S1 Veronika Valášková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. František Tököly Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eE Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkeE Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.vE Ing. Ľubomír Heinzl Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.M1 Ing. Daniel Siváček Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Milan Šujanský Meracia a automatizačná technika
V.STd Ing. Vladimír Horažďovský Strojárska technológia
IV.O1 Ing. Jana Korytárová Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 Ing. Milan Jurík Oznamovacia elektrotechnika
V.vO Ing. Ľudovít Keszegh Oznamovacia elektrotechnika