Absolventi v šk. roku 1967/1968, trieda IV.E3

spať na výber triedy
1. Bočková Mária
2. Boďay Ivan
3. Búda Jozef
4. Bulka Jozef
5. Czilling Peter
6. Gašparec Štefan
7. Gulová Mária
8. Hrušovský Milan
9. Chorvatovič Michal
10. Ižo Milan
11. Jarošová Helena
12. Klčovanský Augustín
13. Komárová Mária
14. Králiček Matúš
15. Kuchárik Dušan
16. Máčaj Ladislav
17. Mancal Igor
18. Mináriková Mária
19. Móric Peter
20. Nagy František
21. Ochabová Mária
22. Pavlišová Daniela
23. Piovarči Ľubomír
24. Polakovič Juraj
25. Prokopec František
26. Poláčková Darina
27. Rácová Viera
28. Repiská Anna
29. Ružovičová Anna
30. Sloška Vladimír
31. Sekereš Ladoslav
32. Šturc Michal
33. Thorová Magdaléna
34. Valovič Marián
35. Vlašicová Marta
36. Vondáková Jarmila
37. (BA) Gabriela Zemanová
38. (BA-Vajnory) Gabriela Zemanová
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním