Triedy učiteľa Ing. Vladimír Horažďovský

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.STd 1967/1968 Strojárska technológia