Triedy učiteľa Ing. Jana Korytárová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
III.AkdO 1962/1963 Oznamovacia elektrotechnika
IV.O1 1967/1968 Oznamovacia elektrotechnika