Triedy učiteľa Ing. Ľudovít Keszegh

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O1 1966/1967 Oznamovacia elektrotechnika
V.vO 1967/1968 Oznamovacia elektrotechnika