Triedy učiteľa Ing.Augustín Jakubec

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E3 1967/1968 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky