Triedy učiteľa Ing. Vladimír Pláteník

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV. E1 1967/1968 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky