Triedy učiteľa Veronika Valášková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
III.AkdE 1966/1967 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.S1 1967/1968 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky