Absolventi v šk. roku 1966/1967, trieda III.AkdE

spať na výber triedy
1. Berecz Gašpar
2. Blaškovič Vít
3. Čellárová Lukrécia
4. Faixová Mária
5. Fialíková Stanislava
6. Hladká Eva
7. Holčík Ján
8. Janko Vojtech
9. Jánošová Vlasta
10. Klačanský Marián
11. Knap Vojtech
12. Kuropata Rudolf
13. Líšková Mária
14. Marek Emil
15. Molnárová Božena
16. Müller František
17. Pekárek Ladislav
18. Saluga Ján
19. Strobl Jozef
20. Světlík Tomáš
21. Szilvássy Ladislav
22. Szorger Tibor
23. Šefčík Ondrej
24. Takáč Anton
25. Tekelová Zdenka
26. Urbančík Pavel
27. Valentovič Milan
28. Vaňová Lýdia
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním